Qui định và cam kết chung

Chuyên Ngữ Đức (Chuyên dạy tiếng Đức)
139D Nguyễn Đình Chính Phường 8, Quận Phú Nhuận
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 

1. Qui Định Thanh Toán Và Học Phí

 1. Học phí có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chuyên Ngữ Đức (sẽ cung cấp khi khách hàng cần).
 2. Việc thanh toán lệ phí lớp học được thực hiện vào bảng học phí có sẵn (xem mục học phí). Thời gian học đã được thanh toán sẽ ghi rõ trên biên nhận của học viên.
 3. Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi khóa học bắt đầu (đối với những lớp đang hoạt động). Nếu thanh toán chậm hơn ngày bắt đầu, sẽ phải mất khoản quản lí phí cho việc nhắc nhở 50.000VNĐ.

2. Việc Dạy-Học Và Học Viên

 1. Việc giảng dạy tại Chuyên Ngữ Đức dựa vào khung chuẩn Châu Âu đối với việc giảng dạy ngoại ngữ và phân chia những cấp độ học A1, A2, B1, B2, C1. Thời lượng học và khối lượng bài học luôn thể hiện trên bảng giá hiện hành. Một cấp độ chỉ kết thúc sau khi một kì thi cho cấp độ đó đã được thực hiện.
 2. Số lượng học viên tối thiểu cho một lớp học là 10 người. Nếu lớp có ít hơn 10 người, Chuyên Ngữ Đức có quyền hủy hoặc dời lịch khai giảng khóa học. Số lượng tối đa bình quân của một lớp học là 16 người. Đối với những lớp khai giảng mới cho các cấp độ hoặc các lớp dồn, con số tối đa trong một lớp học là 18 người.
 3. Việc học và dạy được kiểm tra thường xuyên qua những bài kiểm tra ngắn. Nếu một học viên không đạt hai bài kiểm tra liên tục dưới 45%, đối với trình độ A1, 40% đối với trình độ A2, 35% từ trình độ B1, có thể buộc phải chuyển lớp hoặc buộc dừng việc tham gia lớp đang theo học. Việc không tham gia làm bài kiểm tra mà không có thông báo sẽ được xem là không đạt.
 4. Học viên từ 15 tuổi và đã biết qua một ngoại ngữ Tây Âu là đối tượng chính của Chuyên Ngữ Đức.
 5. Học viên vắng ba buổi học liên tục mà không có thông báo, có thể bị từ chối việc tiếp tục học tại lớp đã đăng kí.
 6. Để học viên có thể hiểu được nội dung học và học tốt, ba buổi chiều trong tuần có phụ đạo miễn phí. Học viên đăng kí trực tiếp tại văn phòng ngay sau giờ học.

3. Hủy Và Hoàn Tiền Lại

 1. Nếu hủy việc đăng kí khóa học trước khi khóa học khai giảng, thì chúng tôi có những qui định cụ thể sau:
  • Nếu việc hủy khóa học do chúng tôi thực hiện, học phí đã thanh toán sẽ được hoàn lại 100%
  • Hoàn trả học phí đã thanh toán 100% nếu hủy trước ngày khai giảng ít nhất 06 ngày làm việc
  • Hoàn trả học phí đã thanh toán 50% nếu hủy trước ngày khai giảng trong khoảng thời gian từ 02‐05 ngày làm việc.
  • Đối với việc hủy khóa học sau khi khóa học đã bắt đầu, học phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả lại. Trong trường hợp này, học phí sau khi đã trừ đi số tiết đã được giảng dạy được phép bảo lưu cho một khóa học khai giảng sau đó, việc chuyển học phí và chuyển lớp chỉ được thực hiện, nếu học phí còn trên 50%, dưới 50% việc chuyển lớp sẽ không được thực hiện.
 2. Sau khi khóa học đã khai giảng, trong những trường hợp sau đây sau khi đã trừ đi phí những giờ học đã được thực hiện, học phí sẽ hoàn trả lại cho học viên:
  • Lớp học sẽ bị hủy bởi Chuyên Ngữ Đức.
  • Học viên đã nhận thị thực đến Đức sau khi lớp học được khai giảng, không áp dụng đối với thị thực du lịch.
  • Thay cho việc trả lại học phí, học phí đã thanh toán có thể chuyển cho một khóa học khác trong thời gian là 12 tuần.

4. Việc Đổi Lớp

 1. Việc đổi lớp theo nguyện vọng của người học lúc nào cũng có thể thực hiện được, nếu như có lớp phù hợp và học phí còn trên 50% và một lần đóng học phí chỉ được chuyển lớp một lần.
 2. Học phí đã đóng sẽ bị trừ cho số giờ học đã học và còn lại sẽ được bảo lưu và sẽ được chuyển cho lớp học sau. Học phí đã thanh toán này không hoàn lại.
 3. Phí quản lí cho việc chuyển lớp là 250.000 VNĐ và được chuyển một lần cho một lần đóng học phí.

5. Sử Dụng Thông Tin

 1. Thông tin của học viên được sử dụng cho mục đích đối với học viên và Chuyên Ngữ Đức trong các nội dung sau: cấp giấy chứng nhận đang theo học, chứng chỉ các kì thi kết thúc các cấp độ, lưu trữ để so sánh và tái xác nhận các chứng nhận và chứng chỉ đã cấp. Ngoài những mục đích trên, thông tin cá nhân của học viên không chuyển đến người thứ ba nào khác.
 2. Thông tin nhân sự và giáo viên tại Chuyên Ngữ Đức được sử dụng mục đích nội bộ: hợp đồng, thực hiện các hồ sơ giao dịch với các sở có liên quan đến việc trình báo nhân sự vì lợi ích và trách nhiệm đối với người lao động, như Sở Thuế, sở Giáo Dục và Đào Tạo, sở Lao Động và Thương Binh Xã Hội và những trường hợp công tác bên ngoài mà việc công tác của nhân sự cần được giới thiệu rõ ai, chức năng gì và cần làm gì tại đâu (giao dịch ngân hàng, giao dịch với đối tác, công tác tại công ty đối tác, học nâng cao, vv). Ngoài những mục đích nêu trên, thông tin của toàn bộ nhân sự gắn liền với công tác tại Chuyên Ngữ Đức được đối xử tuyệt mật.
 3. Tất cả những thông tin được nêu trên trang và từ những tài liệu in ấn của Chuyên Ngữ Đức là thuộc về Chuyên Ngữ Đức và nhằm mục đích thông tin những hoạt động của mình. Cá nhân và tổ chức khác có quyền sử dụng để thông tin về nội dung cần thông tin. Việc cắt lấy nội dung để sử dụng mục đích viết bài cho cá nhân và tổ chức nào khác, yêu cầu phải đưa nguyên nguồn, nếu không việc sử dụng là bất hợp pháp.

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2017 Germancenter-ST
Messenger