Qui định và cam kết chung

Chuyên Ngữ Đức (Chuyên dạy tiếng Đức)
139D Nguyễn Đình Chính Phường 8, Quận Phú Nhuận
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 

1. Qui Định Thanh Toán Và Học Phí

 1. Học phí có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chuyên Ngữ Đức (sẽ cung cấp khi khách hàng cần).
 2. Việc thanh toán lệ phí lớp học được thực hiện dựa vào bảng học phí có sẵn (xem mục học phí). Thời gian học đã được thanh toán sẽ ghi rõ trên biên nhận của học viên.
 3. Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi khóa học bắt đầu. Nếu chậm hơn ngày bắt đầu sẽ phải mất khoản phí 50.000 vnđ cho viêc nhắc nhở, cho từng ngày đóng học phí trễ. Học viên buộc phải nghỉ học nếu trễ đóng học phí đến ngày học thứ 4 của tháng học phí.

2. Việc Dạy-Học Và Học Viên

 1. Việc giảng dạy tại Chuyên Ngữ Đức dựa vào khung chuẩn Châu Âu đối với việc giảng dạy ngoại ngữ và phân chia những cấp độ học A1, A2, B1, B2, C1;
 2. Thời lượng học và khối lượng bài học luôn thể hiện trên bảng giá hiện hành. Một cấp độ chỉ kết thúc, sau khi kỳ thi cho cấp độ đó đã được thực hiện;
 3. Số lượng tối thiểu cho một lớp học là 10 người. Nếu lớp ít hơn 10 người, Chuyên Ngữ Đức có quyền hủy hoặc dời lịch khai giảng khóa học. Số lượng tối đa của một lớp là 20 người;
 4. Việc học và dạy được kiểm tra thường xuyên qua những bài kiểm tra ngắn. Nếu một học viên không đạt 2 bài kiểm tra liên tục (dưới 50%), học viên có thể buộc phải chuyển lớp sau khi đã lấy ý kiến của giáo viên hướng dẫn. Việc không tham gia làm bài kiểm tra mà không có làm bù sẽ được xem là không đạt. Việc thực hiện bài kiểm tra sau khi kết quả đã đưa ra sẽ không được chấp nhận;
 5. Học viên từ 15 tuổi và đã biết qua một ngoại ngữ Tây Âu là đối tượng chính của Chuyên Ngữ Đức;
 6. Học viên vắng ba buổi học liên tục mà không có thông báo, có thể bị từ chối việc tiếp tục học tại lớp đã đăng ký;
 7. Học viên có thể lấy tờ ngữ pháp để có thể tham khảo nội dung ngữ pháp theo cấp độ mà học viên đang học, miễn phí, tại văn phòng trung tâm.

3. Hủy Và Hoàn Tiền Lại

 1. Nếu hủy việc đăng kí khóa học trước khi khóa học khai giảng, thì chúng tôi có những quy định cụ thể sau:
  • Nếu việc hủy khóa học do chúng tôi thực hiện, học phí đã thanh toán sẽ được hoàn lại 100%;
  • Hoàn trả học phí đã thanh toán 100% nếu hủy trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày làm việc;
  • Hoàn trả học phí đã thanh toán 50% nếu hủy trước ngày khai giảng trong khoảng thời gian từ 02‐ 06 ngày làm việc;
  • Đối với việc hủy khóa học muộn hơn thời gian trên, học phí đã thanh toán không được hoàn trả lại. Trong trường hợp này, 50% học phí được bảo lưu cho một khóa học khai giảng sau đó (nếu muốn)/ Hoặc trong thời gian không quá 12 tuần.
 2. Sau khi khóa học đã khai giảng, trong những trường hợp sau đây sau khi đã trừ đi phí những giờ học đã được thực hiện, học phí sẽ hoàn trả lại cho học viên:
  • Lớp học sẽ bị hủy bởi Chuyên Ngữ Đức;
  • Học viên đã nhận thị thực đến Đức sau khi lớp học được khai giảng, không áp dụng đối với thị thực du lịch;
  • Thay cho việc trả lại học phí, học phí đã thanh toán có thể chuyển cho một khóa học khác trong thời gian là 12 tuần.

4. Việc Đổi Lớp

 1. Học viên được phép chuyển lớp sau khi kết thúc 4 tuần đầu tiên và không mất phí chuyển lớp;
 2. Đối với học viên đóng phí nguyên khóa, sau 4 tuần học đầu tiên, khi học viên có yêu cầu chuyển lớp thì học phí đã đóng, sau khi trừ số giờ đã học, sẽ được bảo lưu trong thời gian 12 tuần và được chuyển cho lớp mà học viên mong muốn và lớp còn chỗ. Học phí còn lại này, không rút lại được; đồng thời, học viên phải đóng đóng lệ phí chuyển lớp 250.000 vnđ.

5. Sử Dụng Thông Tin

 1. Thông tin của học viên được sử dụng tại Chuyên Ngữ Đức trong các khuôn khổ sau: cấp giấy chứng nhận đang theo học, chứng chỉ các kỳ thi kết thúc các cấp độ, lưu trữ để so sánh và tái xác nhận các chứng nhận và chứng chỉ đã cấp. Ngoài những mục đích trên, thông tin cá nhân của học viên không chuyển đến người thứ ba nào khác.
 2. Thông tin nhân sự và giáo viên tại Chuyên Ngữ Đức được sử dụng mục đích nội bộ: hợp đồng, thực hiện các hồ sơ giao dịch với các sở có liên quan đến việc trình báo nhân sự vì lợi ích và trách nhiệm đối với người lao động, như Sở Thuế, sở Giáo Dục và Đào Tạo, sở Lao Động và Thương Binh Xã Hội và những trường hợp công tác bên ngoài mà việc công tác của nhân sự cần được giới thiệu rõ ai, chức năng gì và cần làm gì tại đâu (giao dịch ngân hàng, giao dịch với đối tác, công tác tại công ty đối tác, học nâng cao, vv). Ngoài những mục đích nêu trên, thông tin của toàn bộ nhân sự gắn liền với công tác tại Chuyên Ngữ Đức được đối xử tuyệt mật.
 3. Tất cả những thông tin được nêu trên trang và từ những tài liệu in ấn của Chuyên Ngữ Đức là thuộc về Chuyên Ngữ Đức và nhằm mục đích thông tin những hoạt động của mình. Cá nhân và tổ chức khác có quyền sử dụng để thông tin về nội dung cần thông tin. Việc cắt lấy nội dung để sử dụng mục đích viết bài cho cá nhân và tổ chức nào khác, yêu cầu phải đưa nguyên nguồn, nếu không việc sử dụng là bất hợp pháp.

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger