Plusquamperfekt

Cách sử dụng

Plusquam Perfekt được sử dụng để thể hiên một điều gì, chuyện gì, sự kiện gì đã xảy ra trong quá khứ. Khác biệt với Praeteritum va Perfekt ở chỗ, là nếu trong câu quá khứ đương nhiên có nhiều hành động xảy ra, thì hành động nào xảy ra trước, chấm dứt trước một hành động và sự kiện khác người ta dùng Plusquam perfekt. Plusquam Perfekt được dùng trong văn nói lẫn văn viết. Nội dung và cách dùng như đã được miêu tả bên trên. Khi nào dùng hatte/ war tùy thuộc vào động từ có nghĩa trong câu, nguyên tắc như ở Perfekt.

Formen:

hatt- + ……..Partizip II oder war- + ……Partizip II

Vd:

Nachdem ich die Schule besucht hatte, bin ich sofort zum Markt gekommen.
(Sau khi đi đến trường tôi lập tức đi chợ.)

Bevor meine Mutter sich um das Baby meiner Schwester gekummert hat, hatte sie auf das Abendessen fuer die ganze Familie vorbereitet
(Trước khi mẹ tôi chăm sóc đứa con của em tôi, bà ấy đã chuẩn bị bữa ăn tối cho cả gia đình.)

Als ich ankam, war der Zug bereits abgefahren.
(Khi tôi đến nơi thì xe lửa đã khởi hành.)

Ich war so klein gewesen, bevor ich auf Gymnasium ging.
(Trước khi học phổ thông trung học, tôi rất bé người.)

Messenger