Liên hệ - Chuyên dạy tiếng Đức tp. HCM

Địa chỉ liên lạc:

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính
Phường 8, Quận Phú Nhuận
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
ĐT.: +84 (0) 28 38 44 75 42
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giờ mở cửa:

Thứ 2-6: 08:00 - 12:30h; 13:30 - 21:00h
Thứ 7: 08:00 - 12:00h
 

Mẫu Liên Hệ:

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Messenger