Khóa tiếng Đức B2.2

Điều kiện: Đã học xong B2.1 / Tối thiểu 120-130 tiết B2 và bài kiểm tra đầu vào tại Trung Tâm Chuyên Ngữ Đức

There are no events in the selected category

Mẫu đăng ký học tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Messenger