Động từ chỉ sự chuyển động trong tiếng Đức - Verben zur Fortbewegung

Verben Bewegung

Trong tiếng Đức có nhiều động từ chỉ sự chuyển động. Chúng tôi tập hợp ở trong bài tập này những động từ quan trọng nhất. Bài tập này giúp sử dụng từ vựng và cách dùng động từ đúng và phù hợp cho cấp độ A1 và A2. Chúc vui trong việc luyện tập!

Deutsch-Onlineübung: In der deutschen Sprache gibt es viele Verben, um eine Bewegung auszudrücken. Wir haben hier die wichtigsten in diesen Übungen zusammengestellt. Die Übungen konzentrieren sich auf den Wortschatz und die richtige Anwendung der Verben. Sie ist für die Niveaus A1 und A2 geeignet. Viel Spaß beim Üben!


 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger