Bảng học phí cho các khóa tiếng Đức

Học phí các lớp tiếng Đức hiện niêm yết tại Trung Tâm Chuyên Ngữ Đức, TP.HCM như sau (từ ngày 03.06.2019):

1. Giá cho những khóa tiếng Đức từ 10 - 20 học viên

1.1 Khóa Trung - Standard

Thời gian học 
Thứ 3,5: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (8 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1, A2: 24 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
4.800.000 VND
(12 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
1.800.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.2 Khóa Nhanh - Fast

Thời gian học
Thứ 2,4,6: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (12 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 16 tuần -  B2/C1: 20 tuần - Luyện thi B1/B2: 4 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
4.500.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
5.500.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
2.400.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.3 Khóa Cấp tốc - Intensive

Thời gian học
Thứ 2: 08:30-11:30; Thứ 3-6: 08:30-12:30
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 5 tiết (24 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 8 tuần -  B2/C1: 10 tuần - Luyện thi B1/B2: 2 tuần
Học phí cho toàn cấp độ (vv. A1/A2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
8.500.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
10.500.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
4.400.000 VND

*1 tiết = 45 phút

2. Lớp đặc biệt dưới 10 học viên hoặc các nhóm khác

 Học phí cho các nhóm riêng (bao gồm cả tài liệu học)

  Giá / 1 tiết (45 phút)
Lớp học trình độ A1 - C1 & các lớp đặc biệt 750.000 VND

 

 

Mẫu đăng ký học tiếng Đức

Những trường có dấu *
là bắt buộc nhập.

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger