Bảng học phí cho các khóa tiếng Đức

Học phí các lớp tiếng Đức hiện niêm yết tại Trung Tâm Chuyên Ngữ Đức, TP.HCM như sau (từ ngày 01.09.2022):

1. Giá cho những khóa tiếng Đức từ 10 - 18 học viên

1.1 Khóa Trung - Standard

Thời gian học 
Thứ 3,5: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (8 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1, A2: 24 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
5.500.000 VND
(12 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
2.000.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.2 Khóa Nhanh - Fast

Thời gian học
Thứ 2,4,6: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (12 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 16 tuần -  B2/C1: 20 tuần - Luyện thi B1/B2: 4 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
4.800.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
6.000.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
2.600.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.3 Khóa Cấp tốc - Intensive

Thời gian học
Thứ 2: 08:30-11:30; Thứ 3-6: 08:30-12:30
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 5 tiết (24 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 8 tuần -  B2/C1: 10 tuần - Luyện thi B1/B2: 2 tuần
Học phí cho toàn cấp độ (vv. A1/A2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
8.800.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
11.000.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
4.600.000 VND

*1 tiết = 45 phút

2. Lớp đặc biệt dưới 10 học viên hoặc các nhóm khác

 Học phí cho các nhóm riêng (bao gồm cả tài liệu học)

  Giá / 1 tiết (45 phút)
Lớp học trình độ A1 - C1 & các lớp đặc biệt 950.000 VND

 

Qui định dành cho tất cả các học viên tại Chuyên Ngữ Đức

Đồng với việc thanh toán cho một khóa học tại Deutschzentrum, học viên chấp thuận những qui định về thanh toán và học tại Chuyên Ngữ Đức. Bất cứ sự thay đổi hay hủy khóa học nào chỉ có thể thực hiện tại văn phòng của Chuyên Ngữ Đức. 

1. Qui Định Thanh Toán Và Học Phí

 1. Học phí có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chuyên Ngữ Đức. Học phí khóa học hiện tại của Chuyên Ngữ Đức có hiệu lực đối với thời điểm thanh toán cho khóa học.
 2. Việc thanh toán lệ phí khóa học chỉ thực hiện được dựa vào bảng học phí có sẵn. Thời gian học đã được thanh toán sẽ ghi rõ trên biên nhận của học viên.
 3. Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi khóa học bắt đầu. Nếu thanh toán chậm hơn ngày bắt đầu cho tháng học phí kế tiếp, học viên phải mất khoản phí 50.000VNĐ cho từng ngày đóng học phí trễ cho việc nhắc nhở. Học viên buộc nghỉ học, nếu trễ đóng học phí đến ngày học thứ 3 của tháng học phí.

2. Khóa học và số lượng học viên trong từng lớp:

 1. Việc giảng dạy dựa vào khung chuẩn Châu Âu đối với việc giảng dạy ngoại ngữ và phân chia những cấp độ học A1, A2, B1, B2, C1, C2. Thời lượng học và khối lượng bài học luôn thể hiện trên bảng giá hiện hành. Một cấp độ chỉ kết thúc sau khi một kì thi cho cấp độ đó đã được thực hiện.
 2. Số lượng học viên bình quân cho một lớp là 10-16 học viên. Số lượng tối đa là 18 người. Nếu lớp có ít hơn 10 người, Chuyên Ngữ Đức có quyền hủy hoặc dời lịch khai giảng khóa học.
 3. Việc học và dạy được kiểm tra thường xuyên qua những bài kiểm tra ngắn. Nếu một học viên không đạt hai bài kiểm tra liên tục (dưới 50%), học viên có thể buộc phải chuyển lớp. Việc không tham gia làm bài kiểm tra mà không có làm bù sẽ được xem là không đạt. Việc thực hiện bài kiểm tra sau khi kết quả đã đưa ra sẽ không được chấp nhận.
 4. Việc buộc chuyển vào một lớp khác cũng có thể diễn ra, nếu như học viên vắng ba buổi học liên tục mà không có thông báo.

3. Hủy Và Hoàn Tiền Lại

 1. Nếu hủy việc đăng kí khóa học trước khi khóa học khai giảng, thì chúng tôi có những quy định cụ thể sau:
  • Hoàn trả học phí đã thanh toán 100% nếu hủy trước ngày khai giảng 07 ngày làm việc;
  • Hoàn trả học phí đã thanh toán 50% nếu hủy trước ngày khai giảng trong khoảng thời gian từ 02-06 ngày làm việc;
  • Đối với việc hủy khóa học vào một ngày trước ngày khai giảng, học phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả lại. Học phí này được phép bảo lưu cho khoảng thời gian tối đa là 12 tuần, cho một khóa học khai giảng sau đó;
  • Hoàn trả 30% học phí cho Lớp Cấp Tốc (các buổi sáng trong tuần) Và Lớp Nhanh (tối hai, tư và sáu) và 50% cho Lớp Trung (tối thứ ba và năm) đối với việc đóng học phí giá tiết kiệm, khi hủy lớp trong khoảng thời gian 4 tuần học đầu tiên. Không hoàn lại học phí, nếu yêu cầu hủy lớp của học viên được đưa sau 04 tuần học đầu tiên.
  • Nếu việc hủy khóa học do chúng tôi thực hiện, học phí đã thanh toán sẽ được hoàn lại 100%.
 2. Sau khi khóa học đã khai giảng, trong những trường hợp sau đây đã trừ đi phí những giờ học đã được thực hiện, học phí sẽ hoàn trả lại cho học viên:
  • Lớp học sẽ bị hủy bởi Chuyên Ngữ Đức;
  • Học viên đã nhận thị thực đến Đức. Điều này không áp dụng đối với thị thực du lịch.
  • Học phí bảo lưu có thời hạn 12 tuần.

4. Việc Đổi Lớp

 1. Học viên được đổi lớp sau 04 tuần đang theo học kết thúc;
 2. Việc bảo lưu học phí chỉ có thể được thực hiện, nếu học phí còn hơn 2 tuần học phí. Học phí bảo lưu có thời hạn là 12 tuần. Học phí còn lại này không rút lại được;
 3. Phí quản lí cho một lần chuyển/ đổi lớp là 250.000VNĐ. Trừ những trường hợp chuyển lớp do bên giáo vụ yêu cầu (xem mục 02). Nếu việc chuyển lớp, được thực hiện sau khi học phí đăng ký cho lớp đã hết, thì không đóng khoản tiền 250.000VNĐ.

5. Sử Dụng Thông Tin

 1. Thông tin của học viên được sử dụng tại Chuyên Ngữ Đức trong các khuôn khổ sau: cấp giấy chứng nhận đang theo học, chứng chỉ các kỳ thi kết thúc các cấp độ, lưu trữ để so sánh và tái xác nhận các chứng nhận và chứng chỉ đã cấp. Ngoài những mục đích trên, thông tin cá nhân của học viên không chuyển đến người thứ ba nào khác.
 2. Thông tin nhân sự và giáo viên tại Chuyên Ngữ Đức được sử dụng mục đích nội bộ: hợp đồng, thực hiện các hồ sơ giao dịch với các sở có liên quan đến việc trình báo nhân sự vì lợi ích và trách nhiệm đối với người lao động, như Sở Thuế, sở Giáo Dục và Đào Tạo, sở Lao Động và Thương Binh Xã Hội và những trường hợp công tác bên ngoài mà việc công tác của nhân sự cần được giới thiệu rõ ai, chức năng gì và cần làm gì tại đâu (giao dịch ngân hàng, giao dịch với đối tác, công tác tại công ty đối tác, học nâng cao, vv). Ngoài những mục đích nêu trên, thông tin của toàn bộ nhân sự gắn liền với công tác tại Chuyên Ngữ Đức được đối xử tuyệt mật.
 3. Tất cả những thông tin được nêu trên trang và từ những tài liệu in ấn của Chuyên Ngữ Đức là thuộc về Chuyên Ngữ Đức và nhằm mục đích thông tin những hoạt động của mình. Cá nhân và tổ chức khác có quyền sử dụng để thông tin về nội dung cần thông tin. Việc cắt lấy nội dung để sử dụng mục đích viết bài cho cá nhân và tổ chức nào khác, yêu cầu phải đưa nguyên nguồn, nếu không việc sử dụng là bất hợp pháp.
 
Thành phố Hồ Chí Minh, 01.09.2022
Trung tâm Ngoại Ngữ CHUYÊN NGỮ ĐỨC

 

Mẫu đăng ký học tiếng Đức

Những trường có dấu * là bắt buộc nhập.

Lớp học và trình độ *

Để lại lời nhắn

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Messenger