Bảng học phí cho các khóa tiếng Đức

Học phí các lớp tiếng Đức hiện niêm yết tại Trung Tâm Chuyên Ngữ Đức, TP.HCM như sau (từ ngày 01.09.2022):

1. Giá cho những khóa tiếng Đức từ 10 - 20 học viên

1.1 Khóa Trung - Standard

Thời gian học 
Thứ 3,5: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (8 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1, A2: 24 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
5.500.000 VND
(12 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
2.000.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.2 Khóa Nhanh - Fast

Thời gian học
Thứ 2,4,6: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (12 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 16 tuần -  B2/C1: 20 tuần - Luyện thi B1/B2: 4 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
4.800.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
6.000.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
2.600.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.3 Khóa Cấp tốc - Intensive

Thời gian học
Thứ 2: 08:30-11:30; Thứ 3-6: 08:30-12:30
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 5 tiết (24 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 8 tuần -  B2/C1: 10 tuần - Luyện thi B1/B2: 2 tuần
Học phí cho toàn cấp độ (vv. A1/A2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
8.800.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
11.000.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
4.600.000 VND

*1 tiết = 45 phút

2. Lớp đặc biệt dưới 10 học viên hoặc các nhóm khác

 Học phí cho các nhóm riêng (bao gồm cả tài liệu học)

  Giá / 1 tiết (45 phút)
Lớp học trình độ A1 - C1 & các lớp đặc biệt 950.000 VND

 

 

Mẫu đăng ký học tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Messenger