Bảng học phí cho các khóa tiếng Đức

Học phí các lớp tiếng Đức hiện niêm yết tại Trung Tâm Chuyên Ngữ Đức, TP.HCM như sau (từ ngày 01.02.2017)

1. Giá cho những khóa tiếng Đức từ 10 - 20 học viên

1.1 Khóa Trung - Standard

Thời gian học 
Thứ 3,5: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (8 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1, A2: 24 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
4.200.000 VND
(12 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
1.600.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.2 Khóa Nhanh - Fast

Thời gian học
Thứ 2,4,6: 18:00 - 21:00
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 4 tiết (12 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 16 tuần -  B2/C1: 20 tuần - Luyện thi B1/B2: 4 tuần
Học phí cho nửa cấp độ (vv. A1.1/A1.2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
4.000.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
5.000.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
2.200.000 VND

*1 tiết = 45 phút

1.3 Khóa Cấp tốc - Intensive

Thời gian học
Thứ 2: 08:30-11:30; Thứ 3-6: 08:30-12:30
Số tiết học hàng tuần
mỗi buổi 5 tiết (24 tiết/1 tuần)
Thời lượng khóa học
A1/A2/B1: 8 tuần -  B2/C1: 10 tuần - Luyện thi B1/B2: 2 tuần
Học phí cho toàn cấp độ (vv. A1/A2)
Trình độ A1-A2
(bao gồm luyện thi trình độ A1/A2)
8.000.000 VND
(8 tuần)
Trình độ B1-C1
(bao gồm luyện thi trình độ B1)
10.000.000 VND
(10 tuần)
Học phí cho cho 4 tuần
Trình độ A1-C1
4.200.000 VND

*1 tiết = 45 phút

2. Lớp đặc biệt dưới 10 học viên hoặc các nhóm khác

 Học phí cho các nhóm riêng (bao gồm cả tài liệu học)

  hv. Giá / 1 tiết (45 phút)
Lớp học trình độ A1 - B1 1-4 450.000 VND
5-8 550.000 VND
9-12 650.000 VND
14+ 700.000 VND
Lớp học trình độ B2 - C2 & các lớp đặc biệt   +50.000 VND / tiết

 

Qui định dành cho tất cả các học viên tại Chuyên Ngữ Đức

Đồng với việc thanh toán cho một khóa học tại Deutschzentrum-ST/ Trung Tâm Chuyên Ngữ Đức, học viên chấp thuận những qui định về thanh toán và học tại Chuyên Ngữ Đức. Bất cứ sự thay đổi hay hủy khóa học nào chỉ có thể thực hiện tại văn phòng của Chuyên Ngữ Đức. 

1. Qui định thanh toán và học phí
•    Học phí có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chuyên Ngữ Đức. Học phí khóa học hiện tại của Chuyên Ngữ Đức có hiệu lực đối với thời điểm thanh toán cho khóa học Việc thanh toán khóa học.
•    Việc thanh toán lệ phí khóa học chỉ thực hiện được dựa vào bảng học phí có sẵn. Thời gian học đã được thanh toán sẽ ghi rõ trên biên nhận của học viên. 
•    Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi khóa học bắt đầu. Nếu thanh toán chậm hơn ngày bắt đầu, sẽ phải mất khoản phí 50.000VNĐ cho việc nhắc nhở. 

2. Khóa học và số lượng học viên trong từng lớp: 
•    Việc giảng dạy dựa vào khung chuẩn Châu Âu đối với việc giảng dạy ngoại ngữ và phân chia những cấp độ học A1, A2, B1, B2, C1, C2. Thời lượng học và khối lượng bài học luôn thể hiện trên bảng giá hiện hành. Một cấp độ chỉ kết thúc sau khi một kì thi cho cấp độ đó đã được thực hiện. 
•    Số lượng học viên tối thiểu cho một lớp học là 10 người. Nếu lớp có ít hơn 10 người, Deutschzentrum có quyền hủy hoặc dời lịch khai giảng khóa học. Số lượng tối thiểu của một lớp học là 20 người. Trong một ít trường hợp ngoài lệ, lớp học có thể lên đến 20 người. 
•    Việc học và dạy được kiểm tra thường xuyên qua những bài kiểm tra ngắn. Nếu một học viên không đạt hai bài kiểm tra liên tục, học viên có thể buộc phải chuyển lớp theo yêu cầu của giáo viên. Việc không tham gia làm bài kiểm tra mà không có thông báo sẽ được xem là không đạt.  
•    Việc chuyển vào một lớp khác cũng có thể diễn ra, nếu như học viên vắng ba buổi học liên tục mà không có thông báo. 

3. Hủy bỏ và hoàn tiền lại
•    Nếu hủy việc đăng kí khóa học trước khi khóa học khai giảng, thì chúng tôi có những qui định cụ thể sau:
     o    Hoàn trả học phí đã thanh toán 100% nếu hủy trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày làm việc
     o    Hoàn trả học phí đã thanh toán 50% nếu hủy trước ngày khai giảng trong khoảng thời gian từ 02-06 ngày làm việc.
     o    Đối với việc hủy khóa học muộn hơn, học phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả lại. Trong trường hợp này, 50% học phí được phép bảo lưu cho một khóa học khai giảng sau đó.
     o    Nếu việc hủy khóa học do chúng tôi thực hiện, học phí đã thanh toán sẽ được hoàn lại 100% 
•    Sau khi khóa học đã khai giảng, trong những trường hợp sau đây sau khi đã trừ đi phí những giờ học đã được thực hiện, học phí sẽ hoàn trả lại cho học viên:
     o    Lớp học sẽ bị hủy bởi Deutschzentrum.
     o    Học viên đã nhận thị thực đến Đức và có kế hoạch sang Đức. Điều này không áp dụng đối với thị thực du lịch. 
•    Thay cho việc trả lại học phí, học phí đã thanh toán có thể chuyển cho một khóa học khác trong thời gian là 12 tuần.

4. Việc đổi lớp
•    Việc đổi lớp theo nguyện vọng của người học lúc nào cũng có thể thực hiện được, nếu như có lớp phù hợp. . 
•    Học phí đã đóng sẽ bị trừ cho số giờ học đã học và còn lại sẽ được bảo lưu và sẽ được chuyển cho lớp học sau. Học phí đã thanh toán này không được lấy lại. 
•    Nếu học viên đổi vào lớp học có ít giờ học trong tuần, sẽ phải thanh toán lệ phí quản lí học phí là 250.000VNĐ cho một lần chuyển. Trừ những trường hợp chuyển lớp do bên giáo vụ yêu cầu (xem mục 02)  
•    Việc đổi lớp có thể thể thực hiện ngay và không có gián đoạn. 

Thành phố Hồ Chí Minh, 01.02.2017, 
Chuyên Ngữ Đức

 

Mẫu đăng ký học

Những trường có dấu *
là bắt buộc nhập.

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2017 Germancenter-ST
Messenger