Bảng mạo từ tiếng Đức - Artikel Übersicht

ArtikelBảng tóm tắt các cách dùng mạo từ ở Nominativ, Akkusativ, Dativ và Genitiv

 

1. Mạo từ đi với các danh từ số ít

 

Mạo từ xác định      

  feminin maskulin neutrum
Nominativ die Mutter der Vater das Kind
Akkusativ die Mutter den Vater das Kind
Dativ der Mutter dem Vater dem Kind
Genitiv der Mutter des Vaters des Kind(e)s

 

Các nhóm từ sau cũng biến cách tương tự như vậy:

          dieser (diese, dieses)

          jener, jeder

          mancher, welcher

 

2. Mạo từ không xác định

  feminin maskulin neutrum
Nominativ eine Mutter ein Vater ein Kind
Akkusativ eine Mutter einen Vater ein Kind
Dativ einer Mutter einem Vater einem Kind
Genitiv einer Mutter eines Vaters eines Kind(e)s

 

Các nhóm từ sau cũng biến cách tương tự như vậy

          keine (kein)

          meine (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr)

 

3. Mạo từ đi với các danh từ số nhiều

  maskulin, feminin, neutrum
Nominativ die Eltern
Akkusativ die Eltern
Dativ den Eltern
Genitiv der Eltern

 

Các nhóm từ sau cũng biến cách tương tự như vậy

          diese, jene, alle

          manche, solche, welche?, irgendwelche

          meine, deine,…

          keine

          viele, wenige, einige, mehrer

 

4. Bài tập online

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2023 Germancenter-ST
Messenger