Những hoạt động trong mùa đông ở Đức - Winteraktivitäten in Deutschland

Winteraktivitaeten hoc tieng duc

Bài tập online: Người Đức làm gì vào mùa đông? Hãy kiếm những hoạt động và danh từ phù hợp. Hãy nhấp vào chỗ đánh dấu và chọn từ phù hợp. Hãy nhấn vào một dấu hiệu và chọn từ đúng. Nếu không đúng hết, nhấn vào những dấu hiệu sai và chọn từ khác. Bài tập này phù hợp cho trình độ A1-B1. Chúc thành công!

Onlineübung: Was machen die Deutschen im Winter? Finde die passenden Aktivitäten und Nomen. Wenn nicht alles richtig ist, kannst du die falschen Markierungen noch einmal anklicken und ein anderes Wort auswählen. Viel Spaß und Erfolg!

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger