Rau củ quả trong tiếng Đức - Obst und Gemüse

GemuseObst und Gemüse auf Deutsch - Klicke immer auf eine Markierung und wähle dann das richtige Wort aus. Klicke am Ende auf "Lösung überprüfen". Wenn nicht alles richtig ist, kannst du die falschen Markierungen noch einmal anklicken und ein anderes Wort auswählen.

Rau củ quả trong tiếng Đức - Hãy nhấn vào một dấu hiệu và chọn từ đúng. Xong rồi, nhấn vào „kiểm tra đáp án - Lösung überprüfen“. Nếu không đúng hết, nhấn vào những dấu hiệu sai và chọn từ khác.

Chúc thành công!

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger