Những công việc trong bếp trong tiếng Đức - Aktivitäten in der Küche

Bạn làm gì trong bếp? Những công việc trong bếp. Bài tập từ vựng cho trình độ A1 và A2.kochen

Hãy nối các hình với những từ phù hợp (nhấn vào rồi kéo đi). Những cặp đúng sẽ biến mất- đối với những cặp không đúng bạn có thể thử lại lần nữa, nếu bạn nhấp/ nhấn vào giữa cái từ và cái hình. Chúc vui!

 

Was machst du in der Küche? - Aktivitäten in der Küche. Ein Wortschatztraining für das Niveau A1 und A2.

Verbinde die Bilder (drücken und ziehen) mit den passenden Wörtern. Richtige Paare verschwinden - Bei falschen Paaren kannst du es noch einmal probieren, wenn du in die Mitte zwischen dem Wort und dem Bild klickst/drückst. Viel Spass.

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger