Chuẩn bị cho kỳ thi A1 (Goethe): Trả lời các câu hỏi

Bài tập sau đây giúp bạn ở phần 2 trong kỳ thi A1. Trong phần này, đầu tiên bạn phải đặt câu hỏi, sau đó ban phải trả lời những câu hỏi của người thi chung với bạn. Bạn sẽ nhận được những mẩu giấy có chữ phù hợp với một chủ đề.

Trong bài tập này, bạn phải trả lời những câu hỏi mà bạn đã phân loại trong bài tập „đặt câu hỏi“. Nếu bạn chưa làm bài tập cho câu hỏi này, thì hãy làm bài tập này trước: Bài tập đặt câu hỏi. Hãy trả lời câu hỏi cho sáu hạng mục sau. Bạn có thể kiểm tra đáp án sau từng chặng một. Chúc thành công trong việc học và kỳ thi A1!

GoetheA1 Antworten

Die folgende Übung soll Ihnen bei dem zweiten Teil der A1-Prüfung helfen. Bei diesem Teil müssen Sie zuerst Fragen stellen und dann Fragen von ihrem Partner beantworten.  Sie bekommen dazu Kärtchen mit Wörtern, die zu einem Thema passen.

In dieser Übung müssen Sie nun die Fragen beantworten, die sie schon in der Übung "Fragen stellen" sortiert haben. Wenn Sie die Übung zu den Fragen noch nicht gemacht haben, sollten Sie diese zuerst machen: Übung zum Fragen stellen. Antworten Sie nun auf die Fragen in den 6 Kategorien. Nach jedem Abschnitt können Sie ihre Lösung überprüfen. Viel Erfolg beim Lernen und der A1 Prüfung!

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger