Chuẩn bị cho kỳ thi A1 (Goethe): Đặt câu hỏi

Bài tập sau đây giúp bạn trong phần 2 của kỳ thi A1. Trong phần này, đầu tiên bạn phải đặt câu hỏi, sau đó ban phải trả lời những câu hỏi của người thi chung với bạn. Bạn sẽ nhận được những mẩu giấy có chữ phù hợp với một chủ đề.

Trong bài tập này, bạn phải sắp xếp những câu hỏi vào những chủ đề phù hợp. Những từ viết đậm là những từ khóa có thể phù hợp với một chủ đề. Bạn hãy kéo những câu hỏi vào những ô phù hợp. Cuối cùng bạn có thể kiểm tra kết quả của mình. Nếu bạn hoàn thành xong bài này, bạn có thể làm những bài kế tiếp và hãy viết lai những câu trả lời cho các câu hỏi. Chúc thành công trong việc học và kỳ thi A1!

GoetheA1 fragen

Die folgende Übung soll Ihnen bei dem zweiten Teil der A1-Prüfung helfen. Bei diesem Teil müssen Sie zuerst Fragen stellen und dann Fragen von ihrem Partner beantworten.  Sie bekommen dazu Kärtchen mit Wörtern, die zu einem Thema passen.

In dieser Übung müssen Sie nun die Fragen zu den passenden Kategorien einordnen. Die fettgeschriebenen Wörter sind Schlüsselwörter, die zu einem Thema passen könnten. Ziehen Sie die Fragen in die passenden Felder - Am Ende können Sie ihre Lösung überprüfen. Wenn Sie diese Übung geschafft haben, können Sie mit der nächsten Übung weitermachen und die Antworten für die Fragen schreiben. Viel Erfolg beim Lernen und der A1 Prüfung!

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger