Chuẩn bị cho kỳ thi A1 (Goethe): Tự giới thiệu về bản thân

Bài tập sau đây giúp bạn trong phần 1 của kỳ thi A1. Trong phần này bạn phải giới thiệu về bản thân và kể một vài điều về mình.
Bài tập sau là một ví dụ, như thế nào để thực hiện tốt phần này. Ở bài tập này, bạn phải điền những động từ còn thiếu. Nếu bạn hoàn thành mọi thứ, bạn nên viết lại mọi thứ cho mình- luyện tập nội dung nói về gia đình, nghề nghiệp của mình, vv. Và học chăm chỉ vào!

Chúc thành công trong việc học và kỳ thi A1!

Die folgende Übung soll Ihnen bei dem ersten Teil der A1-Prüfung helfen. Bei diesem Teil müssen Sie sich vorstellen und etwas über ihre Person erzählen.
Die folgende Übung ist ein Beispiel, wie sie diesen Teil gut schaffen können und über welche Themen Sie sprechen müssen. Bei dieser Übung müssen Sie aber noch die fehlenden Verben ergänzen.

Viel Erfolg beim Lernen und der A1 Prüfung!

Goethe A1

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger