Những ngành học trong tiếng Đức - Studiengänge

Những ngành học và những bộ môn khoa học phổ biến nhất ở Đức - Một bài tập từ vựng cho trình độ A2-B2.Studienfaecher

Hãy nối các hình với những từ phù hợp (nhấn vào rồi kéo đi). Những cặp đúng sẽ biến mất- đối với những cặp không đúng bạn có thể thử lại lần nữa, nếu bạn nhấp/ nhấn vào giữa cái từ và cái hình.

Die bekanntesten Studiengänge und Wissenschaften in Deutschland. Ein Wortschatztraining für die Niveaus A2-B2. Verbinde die Bilder (drücken und ziehen) mit den passenden Wörtern. Richtige Paare verschwinden - Bei falschen Paaren kannst du es noch einmal probieren, wenn du in die Mitte zwischen dem Wort und dem Bild klickst/drückst.

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger