Bài tập về mệnh đề quan hệ - Relativsätze

Mệnh đề quan hệ - Relativsätze

Trong các bài tập sau bạn phải điền những đại từ liên hệ và những giới từ phù hợp vào. Bạn chỉ có thể tìmđại từ đúng, nếu đọc kỹ câu liên hệ và giới từ đi kèm theo động từ. Bài tập này dành cho trình độ A2-B2. Chúc vui!

> Hổ trợ hiểu ngữ pháp: Mệnh đề liên hệ tiếng đức.

Bei den folgenden Übungen müssen Sie die passenden Relativpronomen und Präpositionen ergänzen oder eintragen. Das richtige Relativpronomen können Sie finden, wenn Sie sich den Relativsatz genau durchlesen und die Präposition gehört meistens zum Verb. Die Übungen sind für die Niveaus A2-B2 geeignet. Viel Spaß!


Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger