Quá khứ đơn trong tiếng Đức - Präteritum

Unfall Quá khứ đơn Tai nạn của Elke - Một câu chuyện trong quá khứ (trình độ A2-B1)

Ở bài tập 1, hãy điền những động từ trong quá khứ đơn đúng vào trong những ô trống. Ở bài tập 2, còn có câu hỏi cho bài đọc. Hãy chọn câu trả lời phù hợp. Hãy nhấn vào nút „Prüfen“ để kiểm tra đáp án của bạn. Chúc vui!

Elkes Unfall - Eine Geschichte im Präteritum (Niveau/Trình độ A2/B1) Ergänze bei Aufgabe 1 die richtigen Verbformen im Präteritum in den Lücken. In Aufgabe 2 gibt es noch Fragen zum Text. Wähle die richtie Antwort aus. Klicke auf den Button "Überprüfen" um deine Lösung zu kontrollieren. Viel Spass!

Aufgabe 2: Textfragen

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger