Quá khứ đơn trong tiếng Đức - Präteritum

Quá khứ đơn trong tiếng Đức

Quá khứ đơn Tai nạn của Elke - Một câu chuyện trong quá khứ (trình độ A2-B1)

Ở bài tập 1, hãy điền những động từ trong quá khứ đơn đúng vào trong những ô trống. Ở bài tập 2, còn có câu hỏi cho bài đọc. Hãy chọn câu trả lời phù hợp. Hãy nhấn vào nút „Prüfen“ để kiểm tra đáp án của bạn.

Chúc vui!


Aufgabe 2: Textfragen

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger