Liên từ và việc nối kết câu tiếng Đức - Konnektoren

Konnektor tieng ducĐối với những bài tập này bạn phải điền những liên từ đúng. Những bài tập này phù hợp cho trình độ B1/B2. Chúc vui và chúc thành công!

Bei diesen Übungen müssen Sie die richtigen Konnektoren ergänzen. Die Übungen sind für das Niveau B1/B2 gut geeignet. Viel Spaß und Erfolg!

 

Grammatik Hilfe: Nebensätze - Mệnh đề phụ

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger