Liên từ và việc nối kết câu tiếng Đức - Konnektoren

tieng duc online lien tu va viec noi ket cau tieng duc

Đối với những bài tập này bạn phải điền những liên từ đúng. Những bài tập này phù hợp cho trình độ B1/B2. Chúc vui và chúc thành công!

Bei diesen Übungen müssen Sie die richtigen Konnektoren ergänzen. Die Übungen sind für das Niveau B1/B2 gut geeignet. Viel Spaß und Erfolg!

Grammatik Hilfe: Nebensätze - Mệnh đề phụ

Viel Spaß beim Deutschlernen und Üben!

 

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger