Những thành viên gia đình trong tiếng Đức - Die Familienmitglieder

Familienbaum

Những thành viên trong gia đình trong tiếng Đức. Hãy sắp xếp những thành viên trong gia đình đến những câu hỏi đúng. Bài tập online này phù hợp cho các bạn học tiếng Đức trình độ từ A1-B1. - Hãy kéo những câu trả lời đúng vào các những khoảng trống phù hợp. và cuối cùng bạn có thể kiểm tra kết quả của bạn, bằng việc nhấp vào chữ “Überprüfen”. Chúc vui trong lúc luyện tập!

Die Familienmitglieder auf Deutsch. Sortieren Sie die richtigen Familienmitglieder zu den Fragen! Die Onlineübung ist für Deutschlerner in den Niveaus A1-B1 geeignet. - Ziehen Sie die richtigen Antworten in die passenden Lücken. Am Ende können Sie ihre Lösung kontrollieren, wenn Sie auf "Überprüfen" klicken. Viel Spaß beim Üben!

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger