Viết thư/mail: Cách xưng hô và chào hỏi - Anreden und Grüße

Cách xưng hô và chào hỏiBài 1 - Viết thư/mail trong tiếng Đức: Cách xưng hô và chào hỏi (bài 1 và 2)

Mỗi lá thư và mỗi email bắt đầu bằng một cách xưng hô phù hợp- ví dụ: „Hallo Max,“ và kết thúc với một câu chào kết thư phù hợp- ví dụ: „Liebe Grüße“. Trong tiếng Đức chúng tôi phân ra thư tín cá nhân và thư tín công vụ. Cho những lá thư này luôn có những xưng hô và câu chào tương thích.

Tên luôn đứng dưới lời chào kết thư- trong thư công vụ, thì tên họ đầy đủ, trong thư cá nhân thì chỉ tên thôi. Trước khi viết một lá thư trong một kì thi, bạn nên viết câu xưng hô và câu chào kết thúc trước, kẻo quên.

Hãy giải bài tập 1 và phân loại những câu xưng hô và các câu chào kết thư. Sau đó hãy giải bài tập 2 và điền những xưng hô và câu chào phù hợp vào trong các mail. Chúc thành công!

 

Lektion 1 – Anreden und Grüße (Übung 1 und 2)

Jeder Brief oder jede Email fängt mit einer Anrede – z.B. „Hallo Max,“ an und hört mit einem Gruß auf – z.B. „Liebe Grüße“. Auf Deutsch unterscheiden wir aber höflichen (formellen) und persönlichen Briefen. Dafür gibt es immer passende Anreden und Grüße. 

Unter dem Gruß steht noch der Name – bei einem formellen Brief der vollständige Name und bei einem persönlichen Brief nur der Vorname. Bevor du eine Email in einer Prüfung schreibst, solltest du immer zuerst die Anrede und den Gruß schreiben, damit du es nicht vergisst.

Löse zuerst die Übung 1 und sortiere die Anreden und Grüße. Danach kannst du die Übung 2 machen und passende Anreden und Grüße in Emails ergänzen. Viel Erfolg!

Übersicht
Tổng quan
  Lektion 2
Bài 2

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger