Túc từ gián tiếp hoặc túc từ trực tiếp - Dativ oder Akkusativ

Đối với những bài tập này, các bạn phải điền các đuôi mạo từ, danh từ và tính từ. Hãy quyết định việc bạn phải chọn đuôi chia trong túc từ trực tiếp (Akkusativ) hoặc đuôi trong túc từ gián tiếp (Dativ). Những bài tập này phù hợp cho trình độ A2/B1. Chúc vui và chúc thành công!

Bei diesen Übungen müssen Sie die fehlenden Endungen für Artikel, Nomen und Adjektive ergänzen. Entscheiden Sie, ob Sie Akkusativ- oder Dativendungen ergänzen müssen. Die Übungen sind für das Niveau A2/B1 gut geeignet. Viel Spaß und Erfolg!

Hai bảng này giúp bạn giải bài tập:

adj1   adj2

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger