Cô bé quàng khăn đỏ trong tiếng Đức - Adjektive mit Rotkäppchen

rotkaepchen icoCô bé quàng khăn đỏ: Bài tập với đuôi tính từ cho trình độ A2/B1. Bạn hãy điền các tính từ và đuôi tính từ phù hợp vào những ô trống. Bạn có thể làm từng phần của bài tập và sau đó kiểm tra từng phần. 

Hãy chú ý những mẫu tự khi điền vào ô trống: ö=oe ü=ue ä=ae ß=ss, Đôi khi tính từ sẽ không có đuôi vì nó là trạng từ. Chúc bạn vui với bài tập!

Rotkäppchen: Eine Übung zur Adjektivdeklination. Ergänzen Sie die richtigen Adjektive und Endungen in den Lücken. Sie können die Übung in mehreren Abschnitten machen und die einzelnen Teile prüfen.

Beachten Sie beim Eintragen:  ö=oe  ü=ue ä=ae ß=ss, Manchmal gibt es keine Endung, weil das Wort ein Adverb ist! Viel Erfolg!

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger