Đến đâu/Ở đâu/Từ đâu: Giới từ chỉ nơi chốn - Lokalpräpositionen

Lokalpraeposition

Giới từ cho những vấn từ/ từ để hỏi: Đến đâu, Ở đâu, Từ đâu. Bức ảnh sẽ giúp bạn giải bài tập. Hãy điền các vấn từ ở đâu, đi đâu, từ đâu và những giới từ đúng (nhớ kèm mạo từ). Hãy lưu ý việc viết lớn và nhỏ.

Ví dụ:
___ warst du gestern? – __ ___ Schule.
Wo warst du gestern? – In der Schule.
! an + dem = am; in + dem = im; in + das = ins; zu + dem = zum; zu + der = zur
 

Die Präpositionen zu den Fragen - Wohin, Wo, Woher. Das Bild kann Ihnen bei der Aufgabe helfen. Ergänzen Sie - Wo, Wohin, Woher und die richtige Präposition (+ Artikel). Beachten Sie auch Groß und Kleinschreibung.


Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger