Động vật trong tiếng Đức - Die Tiere

I. Động vật trong tiếng Đức - Die Namen von den Tieren auf Deutsch

Động vật và những âm thanh từ động vật  trong tiếng Đức. Vậy hãy bắt đầu với những thú nuôi trong nhà, tiếp đến là những động vật ở rừng và tiếp nữa là những động vật lạ. Hãy kéo tên gọi đến những hình phù hợp. Bài tập này phù hợp cho trình độ A1-B1. Chúc vui!

Fange zuerst mit den Haustieren an und mache dann weiter mit den ungewöhnlicheren und exotischen Tieren. Ziehe die Aktivitäten zu den passenden Bildern. Diese Übung ist für das Niveau A1-B1 geeignet. Viel Spaß beim Lösen!

dong vat trong tieng duc2

 

II. Những âm thanh từ động vật  - Die Geräusche der Tiere

Những con vật làm gì trong tiếng Đúc. Trước hết, hãy nghe những tiếng động/ hoạt động và sau đó hãy điền những hoạt động phù hợp.

Hören Sie zuerst die Geräusche für die Verben und ergänzen Sie dann in der Übung die Verben.

muhen trompeten brüllen
bellen blöken knurren
grunzen  miauen zwitschern
heulen/jaulen gackern wiehern

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger