Nội thất và máy móc trong bếp bằng tiếng Đức - In der Küche

Đồ nội thất và máy móc trong bếp bằng tiếng Đức

Đồ nội thất và máy móc nào có trong bếp? - Hãy tìm tên của các đồ nội thất và máy móc; kéo các từ đến các hình đúng và cuối cùng nhấp vào „Überprüfen“. Bài tập này phù hợp trình độ A1 và A2.

Lưu ý: hãy nhấp vào dấu mũi tên ở góc trái bên trên bài tập, để nhìn bài tập tỏ thị tràn màn hình.

Chúc thành công trong việc giải bài tập!


Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger