Các môn thể thao trong tiếng Đức - Sportarten

Các môn thể thao

Bạn chơi môn thể thao nào? - Những môn thể thao trong tiếng Đức. Một bài tập từ vựng cho trình độ A1-B1.

Hãy nối các hình với những từ phù hợp (nhấn vào rồi kéo đi). Những cặp đúng sẽ biến mất- đối với những cặp không đúng bạn có thể thử lại lần nữa, nếu bạn nhấp/ nhấn vào giữa cái từ và cái hình.

Chúc vui!

 

Welchen Sport treibst du? - Sportarten auf Deutsch. Ein Wortschatztraining für die Niveaus A1-B1.Verbinde die Bilder (drücken und ziehen) mit den passenden Wörtern. Richtige Paare verschwinden - Bei falschen Paaren kannst du es noch einmal probieren, wenn du in die Mitte zwischen dem Wort und dem Bild klickst/drückst.


Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger