Quần áo trong tiếng Đức - Kleidung auf Deutsch

Quần áo trong tiếng ĐứcQuần áo nào phù hợp với bạn? Quần áo trong tiếng Đức. Một bài tập từ vựng cho trình độ A1.

Hãy nối các hình với những từ phù hợp (nhấn vào rồi kéo đi). Những cặp đúng sẽ biến mất- đối với những cặp không đúng bạn có thể thử lại lần nữa, nếu bạn nhấp/ nhấn vào giữa cái từ và cái hình. Chúc vui!

Welche Kleidung steht dir? - Kleidungen auf Deutsch. Ein Wortschatztraining für das Niveau A1. Verbinde die Bilder (drücken und ziehen) mit den passenden Wörtern. Richtige Paare verschwinden - Bei falschen Paaren kannst du es noch einmal probieren, wenn du in die Mitte zwischen dem Wort und dem Bild klickst/drückst. Viel Spass.

 

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger