Tiếng Đức qua những mẫu phim: Ảo thuật gia cho cún

Tiếng Đức qua những mẫu phim: Ảo thuật gia cho cún
Học tiếng Đức tương tác qua các mẫu phim! Trong cảnh quay này xoay quanh ảo thuật và những tiểu xảo trong ảo thuật- Trước hết bạn hãy làm bài tập từ vựng ở lúc đầu để hiểu đoạn phim tốt hơn. Sau đó hãy xem đoạn phim. Trong khi xem đoạn phim bạn giải những bài tập liên quan đến nội dung.
Cuối cùng, nếu bạn nhấp chuột vào cái thanh ở phía dưới, nhấp thẳng vô ngôi sao, thì có thể thấy toàn bộ các bài tập và điểm của bạn một lần nữa hoặc có thể làm từng bài tập một lại một lần nữa. Bài tập này phù hợp cho trình độ A2 và B1. Chúc vui!

Còn nhiều bài tập cho phim ở trên trang của Deutsche Welle: Zaubern für Hunde

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger