Học tiếng Đức qua phim và tin tức

Trên những trang này các bạn sẽ tìm thấy những bài tập tiếng Đức được hỗ trợ hình ảnh và âm thanh. Những bài tập trên không chỉ giúp luyện âm tiếng Đức mà còn cung cấp những thông tin về đất nước và con người Đức. 

Những bài tập học tiếng Đức trên đã được phát triển bởi đối tác của chúng tôi--Hãng truyền thông Deutsche Welle (www.dw.de). Trên trang web của deutsche welle, trong mục „Học tiếng Đức“ các bạn cũng sẽ tìm thấy những nội dung khác phục vụ cho việc học tiếng Đức. Những đoạn phim và bài tập nghe hướng đến những người đang học tiếng Đức với trình độ sơ cấp (từ A2/B1). Những bài tập này cũng được đưa vào trong những giờ học tiếng Đức tại Germancenter kết hợp với những bài tập thêm khác.

 

Jojo đi tìm hạnh phúc - Một bộ phim nhiều tập dành để học tiếng Đức

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger