Giới từ lúc với với Akk., lúc với Dat. - Wechselpräpositionen

Những con vật này ở đâu? Hãy nhìn hình và điền những giới từ, mạo từ đúng vào chỗ trống. Bài tập này phù hợp cho trình độ A1/A2. Chúc giải bài tập thật vui.

Lời khuyên:
Wechselpräpositionen: auf - an - hinter - vor - zwischen - über - unter - neben - in
Artikel: den - die - das (Akk.) / dem - der - dem (Dat.)
 

Wo sind die Tiere? Sehen Sie das Bild an und ergänzen Sie die richtigen Präpositionen und Artikel in den Lücken. Die Übung ist für das Niveau A1/A2 geeignet. Viel Spaß beim Üben!

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger