Giới từ lúc với Akk., lúc với Dat. - Wechselpräpositionen

Wechselpraepositionen

Những con vật này ở đâu? Hãy nhìn hình và điền những giới từ, mạo từ đúng vào chỗ trống. Bài tập này phù hợp cho trình độ A1/A2.

Chúc giải bài tập thật vui.

Wo sind die Tiere? Sehen Sie das Bild an und ergänzen Sie die richtigen Präpositionen und Artikel in den Lücken. Die Übung ist für das Niveau A1/A2 geeignet. Viel Spaß beim Üben!

 
Wechselpräpositionen (DAT/AKK): auf - an - hinter - vor - zwischen - über - unter - neben - in
Artikel: den - die - das (Akk.) / dem - der - dem (Dat.)
 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger