Bài tập: Trợ động từ trong tiếng Đức - Modalverben

Modalverben2

Hãy dùng những phần câu và những từ này để viết câu/ câu hỏi với trợ động từ cho đúng.

Hãy viết chỉ một từ hay một cụm câu cho mỗi chỗ trống: ö = oe; ü = ue; ä=ae - Ngữ pháp cơ bản: Trợ động từ trong tiếng Đức

Nó phù hợp trình độ A1. Chúc vui trong việc học tập!


Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger