Bài tập: Trợ động từ trong tiếng Đức - Modalverben

Hãy dùng những phần câu và những từ này để viết câu/ câu hỏi với trợ động từ cho đúng. Nó phù hợp trình độ A1-A2. Chúc vui trong việc học tập!

Hãy viết chỉ một từ hay một cụm câu cho mỗi chỗ trống: ö = oe; ü = ue; ä=ae - Ngữ pháp cơ bản: Trợ động từ trong tiếng Đức 

Schreiben Sie mit den Wörtern/Satzteilen richtige Sätze oder Fragen mit Modalverben. Beachten Sie: Schreiben Sie für jede Lücke nur ein Wort oder Satzteil: ö = oe; ü = ue; ä=ae - Diese Übung ist für das Niveau A1-A2 geeignet. Viel Spaß beim lernen!

Modalverben2 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger