Nội thất phòng khách trong tiếng Đức - Im Wohnzimmer

Thoi gian ranh roi tieng duc

Tìm tên đồ nội thất phòng khách trong tiếng Đức. Hãy phân loại: Hãy kéo những từ vựng đến những hình đúng. Xong rồi, nhấn vào „Überprüfen“. Bài tập này phù hợp cho trình độ A1.

Chúc thành công!

Finde die Namen der Möbel im Wohnzimmer. Ziehe die Wörter zu den richtigen Bildern und klicke am Ende auf "Überprüfen". Die Übung ist für das Niveau A1 geeignet.

Viel Erfolg!


Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Trung tâm ngoại ngữ Chuyên Ngữ Đức - Germancenter-ST

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger